Nestačí na zateplenie len tepelnoizolačná omietka?

02.01.2012 11:59

 

Nestačí na zateplenie len tepelnoizolačná omietka?

Na vonkajšie zateplenie je možné použiť aj tepelnoizolačnú omietku, ktorá je odľahčená a musí mať dostatočné tepelnoizolačné vlastnosti. Používa sa najmä vtedy, keď nemožno aplikovať zatepľovací systém.

Tepelnoizolačná omietka je produkt, ktorý sa dá považovať za akúsi alternatívu ku kontaktnému zateplovaciemu systému aj keď ich v žiadnom prípade nesmieme kombinovať a ani porovnávať . Vyplýva to jednak z ich tepelnoizolačných vlastností ako aj z hrúbok, v ktorých sa aplikujú tepelnoizolačné omietky a zateplovacie systémy. Tepelnoizolačná schopnosť omietky je niekoľkonásobne nižšia ako tepelnoizolačná schopnosť polystyrénových alebo minerálnych tepelných izolantov používaných v našich prírodných podmienkach. .

Z toho vyplýva, že na dosiahnutie rovnakého izolačného účinku ako má 1 cm fasádne polystyrénu je potrebné aplikovať až 3,5 cm omietky. Pri dnes už štandardnej hrúbke izolantu 6 – 8 cm by musela byt tepelnoizolačná omietka aplikovaná v hrúbke 21 – 28 cm, čo je samozrejme nereálne, pretože tepelnoizolačná omietka sa aplikuje v hrúbke maximálne 4 cm.

Pri novostavbách, kde sa budujú 44 cm hrubé steny z keramických tvaroviek na pero a drážku, stavebníci často zvažujú, či treba zatepľovať, alebo nie. Ak nechceme použiť zatepľovací systém, výrobcovia tvaroviek odporúčajú aplikovať zo strany interiéru termoomietku v hrúbke 2 cm a z exteriéru v hrúbke 3 až 4 cm. Pri tejto kombinácii novostavba dosiahne odporúčanú hodnotu tepelného odporu.

Podmienky pri tepelnoizolačných omietkach sú bežné ako pre klasické omietky. Teplota podkladu a okolitého vzduch nesmie klesnúť pod 5 stupňov. Treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru či dažďu pri omietaní. Aby omietka nevyschla rýchlejšie ako by mala, môžete použiť ochrannú sieť alebo plachtu na lešenia v rámci ochrany. Prípadne omietku kropíme vodou, aby nevznikli praskliny v jadrovej vrstve.

Sú aj iné riešenie, a to použitie klasickej omietky v interiéri a aplikovanie zatepľovacieho systému s 5 alebo 6 cm hrubým polystyrénom na vonkajšej strane. Náročnosť práce aj vynaložené náklady sú približne rovnaké ako pri alternatíve použitia tepelnoizolačnej omietky, ale výsledný efekt je neporovnateľný...

—————

Späť