vnutorne zateplenie

02.01.2012 11:49

Ak ste sa rozhodli pre vnútorné zateplenie odporúčame Vám použiť termoomietku. Pri použití bežnej izolácie by bola totiž celá stena za omietkou a kondenzačná zóna (miesto, kde sa zráža vodná para) niekde medzi izoláciou a murivom. A to by mohlo vytvárať vhodné prostredie na rast plesní a húb. Odporúčame Vám teda zatepľovať z vnútra iba v špecifických prípadoch, teda keď vonkajšie zateplenie nieje možné.

Výhody vnútorného zateplenia:
  • Pri zatepľovaní z vnútornej strany máte lepší prístup ku konštrukcii.
  • Môže ju realizovať počas celého roka
  • Nenaruší sa vonkajšia fasáda v prípade, že chcú byty zatepliť len niektorí obyvatelia bytovky
Nevýhody vnútorného zateplenia:
  • Zmenší priestor miestností a nevyhnete sa premiestňovaniu elektrickej inštalácie alebo iných rozvodov a zariadení.
  • Strata akumulačnej schopnosti pôvodného muriva - po vypnutí kúrenia sa vnút. priestor veľmi rýchlo ochladí, na druhej strane pri zapnutí kúrenia sa rýchlo vyhreje - rozdiely teplôt sú vyššie
  • Vysoká pravdepodobnosť vzniku kondenzácie vodnej pary v konštrukcii
  • Výkyvy vonkajšieho prostredia sa prenášajú priamo na stavebnú konštrukciu obvodových múrov, kde vzniká teplotné pnutie.
Ako zvoliť vhodný spôsob vnútorného zateplenia?

Tepelnoizolačná omietka - je klasický omietkový systém, v ktorom je vo funkcii jadrovej omietky použitá tepelnoizolačná omietka. Tepelnoizolačný omietkový systém je vhodný tak na vnútorné, ako aj na vonkajšie použitie. Odporúčaná hrúbka omietky v exteriéri je 40 mm. Pri použití tepelnoizolačnej omietky vďaka jej paropriepustnosti nevzniká problém vlhkosti na vnútornej strane obvodovej steny. Avšak tepelnoizolačná omietka má približne 3,5 násobne nižšiu izolačnú schopnosť, ako bežne používané izolanty (polystyrén, minerálne dosky ap.).

Izolanty na báze polystyrénu, minerálnej vlny - na vnútorný povrch obvodovej konštrukcie (stena, podlaha, strop...) sa aplikuje parozábrana (napr. Al-fólia) a tepelná izolácia. Povrchová úprava sa obyčajne rieši sádrokartónovými doskami (s odvetranou medzerou). Zatepľovací systém sa kotví tanierovými hmoždinkami, všetky spoje a hmoždinky je nevyhnutné pretmeliť (napr. silikónovým tmelom). Kritické miesta v rámci vzniku vlhkosti sú okolo okien, dverí a pod., všetky však treba riešiť individuálne.

—————

Späť